สถิติ
เปิดเมื่อ23/08/2012
อัพเดท13/09/2012
ผู้เข้าชม221620
แสดงหน้า263564
ปฎิทิน
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
บทความ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เบอร์โทรศัพท์ศูนย์คุ้งกระเบน
ห้องสมุดศูนย์คุ้งกระเบนฯ
เพลงอยู่อย่างพอเพียง
ผลิตภัณฑ์
ต้นกล้าอาชีพ
อบรมเกษตรผสมผสาน
หลักการทรงงาน
ทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง
รายงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่
ปฏิทินดูงาน
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

Google.....................
 

Google.......................
 

M T W Th F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -

 

 
 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 


      การศึกษาดูงานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
         ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

    พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 
       และสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

      โครงการ 'คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม
        'เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

   วันที่ 4 เมษายน 2555 ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   โครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังภาวะน้ำท่วมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 

     สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มร่วมทำบุญประจำปี 2554 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     คณะ 'Zhejiang Maricucture Research Institute Wenzhou Institute Of Oceangraphy' 
         จากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 

     คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 'Exposure visit to Thailand on the Rural Empowerment
         Agricultural Development Program' จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

      23 ตุลาคม 2554 วันปิยะมหาราช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมวางพวงมาลา ณ ศาลากลาง จ.จันทบุรี  
     นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบนรับมอบเกียรติบัตรมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและโล่ 
       จาก กรมการท่องเที่ยว วันที่ 15 สิงหาคม 2554  

    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบนร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียน
       ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา
      12 สิงหาคม 2554
 

   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 สิงหาคม 2554
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  
  
 คณะผู้ประกอบการนำเที่ยวจากประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน วันที่ 5 สิงหาคม 2554 
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุร
ี  

   พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
       5 ธันวาคม 2554

    คณะฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรส เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2554 
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ '84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา' เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
       7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2554 

    'คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม ' ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
      วันที่ 29 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

    วันที่ 11 มกราคม 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ฯ 
    วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 งานวันเด็ก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 6 มกราคม 2554 คณะเจ้าหน้าที่กองแผนงาน และสำนักงานงบประมาณกรมประมง เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ฯ  
      

                                                         (อ่านเพิ่มเติม)


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อมและชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อม
และชลประทานน้ำเค็ม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ
เรือคายัก
การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ

 


       ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 
       เศรษฐกิจพอเพียง
       กับดักแมลงต้นทุนต่ำ 
      ไบโอดีเซล
      สาหร่ายไส้ไก่
      การประเมินศักยภาพการตลาดทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  
      มาลาไคท์ กรีน   
      การแปรรูปผลประสัก  
     ประมงโรงเรียน
      เกษตรอินทรีย์-ปุ๋ยชีวภาพ
     ผลิตภัณฑ์การเกษตร-ประมง
     การเลี้ยงแพะ
     กวางรูซ่า
     น้ำส้มควันไม้
     การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
     การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย

  กรมประมง   สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
  สำนักงาน กปร.       มูลนิธิชัยพัฒนา
  ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้      ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
  ศูนย์ฯ ภูพาน   ศูนย์พิกุลทอง
  ศูนย์ฯ ห้วยทราย   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  จังหวัดจันทบุรี   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก

  ไทยรัฐ          เดลินิวส์         มติชน   บ้านเมือง   ผู้จัดการ   เดอะเนชั่น
  TV3    TV5         TV 7     TV 9     NBT       ThaiPBS